Da er det i gang med bolig bygging i Sørsundveien rett ved brua. Etter det vi har hørt er det tre boliger som kommer her.
einland
Ikke mange metrene fra Sørsundbrua kommer 3 boliger etter hvert. Grunnarbeidene pågår.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her