Folk klager på brøyting her og der som vanlig. Vi tar med en typisk situasjon fra Øvre Sveagata/ Mindebakken på Goma.
klagerpaab
En beboer her sendte dette bildet med tekst at dette var slett utført arbeid med brøyteutstyr.