Hver dag stopper busser med overlandsturister på Bjartmars Favorittkro på Kårvåg for middag og en pause. Mange ser fram til ferden over bruene og havutsikt, men det er ikke alltid naturen er i rette lune.. Som i dag da AH veien var innsmurt i tykk tåke.
bk 1
Poulært stoppested med middag for turister som vll ta buss fra Kristiansund til Molde. Sjømat er en viktig ingrediens i menyen.
bk 2
Innehaver av Bjartmars, Quirien van Oirshot hadde selvsagt bacalao i dag, og viste fram råstoffet etter maten. -Omtrent alle synes bacalao smaker godt,- sier hun til Brunsvikanet.
bk 12
Etterpå var det stopp for å se på utsikten utover havet og bruene. Det ble verre i dag.
bk 3
Slik var det dessverre for turistene i 20 tiden . En time etterpå klarnet det opp selvfølgelig.