Hustadvika-området har alltid vært et utsatt sted for skipstrafikken i fred og krig. Uvær i fredstid helst , i tillegg kom flyfaren under krigen. Mange skip gikk dukken grunnet krigshandlinger der. Dampskipet "Bjønn" var det største, som ble bombet 9. desember 1941 av engelske fly; nærmest på dagen japanerne angrep og ødela Parl Harbour.
hustadvika 1
"Bjønn" var et stort skip på 10500 t. Det ble bombet ved Erkneskjæret utenfor Askvågen midt på Hustadvika. Man antar at fly fra engelske hangarskip stod bak. Skipet var på vei fra Trondheim til Danzig med last. Tyskerne konfiskerte skipet i mai 1940. Ved forliset omkom 4 mann fra mannskapet. Etter krigen ble vraket sprengt og metall tatt opp av skraphandlerfirma.( Foto: Norsk Skipsfartshistorisk Selskap )
hustadvika 3
Her et skip som brenner etter bombing et sted på norskekysten under krigen. På Hustadvika-området til Kristiansund gikk 8 større skip tapt i løpet av krigstiden. Da av både miner, torpedofly og bombefly. Mest tragisk er " Irma " hurtigruten i 1944. (Foto: Forsvarets museer)
hustadvika 2
Å være pilot var svært farlig med alt luftskytset på de tyske skip og eskorteringsfartøyer. Det er mange fly som gikk i sjøen . Her et bilde i en fjord sørfra der en engelsk Beufighter styrter i fjæra etter treff av luftvern fra en tysk minesveiper. Bildet er tatt fra et annet angripende fly. (Foto: Forsvarets museer)


Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her