Om kort tid blir bomstasjonen på Kriifastanlegget tatt bort etter at veianlegget og deler av andre prosjekter er tilført midler. Bomvaktene som trofast har holdt til her på Bergsøya mister dermed jobben. Nå er ikke det helt riktig, for 4 av de som arbeider på Bergsøya blir å finne i bomstasjonen i bomstasjonen på Atlanterhavstunnelen i ettertid. Dette har noe med tjenestetid og gjøre innen de som arbeider i bomselskapene.
boim 23
4 ansatte i bomstasjonen blir å finne i Øksenvågen-bomstasjonen etter rivingen 1. desember. Bomstasjonen her på Bergsøya har stått siden 1992.Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her