Da er det duket for et nytt framstøt om å fjerne vraket av "Sanda Sug" som har ligget og rustet på en holme ved Atlanterhavsveien. Kystverket vil nå antagelig ta endel av de økonomiske utlegg som fjerning av vraket medfører. KV kan med  havne og farvannsloven pålegge eierne å fjerne vrak, men det er ikke alltid så greit å finne disse eierne.
fjern 1
Det var ved juletider 1989 at "Sanda Sug " slet seg fra Vevang og havnet her ved Atlanterhavsveien.

Båtens historie:

1931: levert fra NV Noord Nederlandsche Scheepswerft, Groningen, Nederland (1) som ZEESTER til R. van Bruggen, Hoogezand, Nederland (PIXZ).
Stålskrog 106,6’ x 20,5’ x 7,2’ brt:180 / t.dwt:205
Motor: 3cyl 2tev Brons 135bhk 8 knop

1950: solgt til Harm Westers, Groningen, Nederland. Omdøpt "ERKALIN."

16.11.1951: "ERKALIN" grunnstøtte ved Stockholm. Besetningen reddet.

1953: solgt til Karl Gunnar Jonasson m.fl., Tegelstrand, Sverige ”as-is, where lies”.
Hevet og reparert.
Omdøpt "FLORÖ."

1963: solgt til AB Dönsö Varv, Dönsö, Sverige. Omdøpt "SANDA."
Ombygd til sandpumper.

1975: solgt til AS Otra / v. Gunfeldt Karlsen, Kristiansand (ureg.).

1984: solgt til Rolf Tornes, Vevang / Ksu. Omdøpt "SANDA-SUG."
1984: 114,9’ x 20,4’ x 7,5’ brt:164 / t.dwt:200
Motor: 2x 6cyl 4tev Scania Vabis dm 306bhk gearet til 1 propell.

Jul 1989: drev på land ved Hulvågen(Purkholmen) ved Atlanterhavsveien nord for Vevang i storm.
Ribbet for alt brukbart utstyr. Ble så liggende som vrak i fjæresteinene.KILDE FOR OPPLYSNINGENEfjern 2
Som fotomotiv for turister har båten alltid vært populær. Her vraket og bak Kystverket sin "Hekkingen".
fjern 3
Allerede i 1990 , ett år etter havariet begynte planer om å få vraket fjernet.( Skisse fra Odd Reidar Horne)
fjern 4
Under: En forskuddsfanfare at rustholken blir fjernet