Focus bank har flyttet aktiviteten fra Knut Siems gate ved Grand og til Postbygget på Kongens Plass. Focus bank starten vel kan man si som Privatbanken, elelr var det Kristiansund Privatbank (?) og holdt til oppe i Damehjemmet  i 1940 . Senere ble navnet Forretningsbanken, der de flyttet til Siems gate ved Grand Hotell. Det må ha vært på 1950 tallet.
privatbanken
Focus bank i sentrale lokaler i Postbygget på Kongens plass.