Det foregår enda sjekking av bruene på Atlanterhavsveien. I dag er dykker nede for å inspisere brufundamentene på fiskebruene over Hulvågstrømmen. En av landets største aktører innen rehabilitering av broer, kaianlegg, damanlegg og andre betong- og stål-konstruksjoner er i sving her.
bmo
Det er rundt 20 slike rør med betong som holder bruene.