I helga har det vært celebert besøk på et av Husbyjordene på Freineset. En boltit har vært gjenstand for mye besøk av lokale hobbyornitologer, naturfotografer og andre naturinteresserte. Boltiten er en forholdsvis sjelden fugl og påtreffes helst høyt oppe i fjellet. Sjokkværet i det siste har nok skremt den ned i lavere strøk.

 MG_3709
Foto: Steinar Melby

 MG_3691
Foto: Steinar Melby