Da har vi vært ut av byen og handlet igjen. Denne gang på ABC senteret på Bruhagen hvor man alltid kan finne det man trenger for å overleve, unntatt påhengsmotor da.
skrenoin b
Her handles litt skikkelige sko/ skré til 1.mai av Ingunn Bøe på skobutikken. . Prisen kan vi oppgi også: 1299,- kroner . På nettet fra USA etterpå fant vi akkurat denne type sko til 39,95 dollar + frakt NOK 150 = 380 kronå levert uti Heinnå.
um bazar
Bodil Gaupset (t.v) og Hilde Kronborg i sykehjemmets pasientvenner på Averøya holdt basar. De er litt mobile og sitter på sykehjemmet og i butikker enkelte ganger. Folk er flinke å støtte oss, sier de til BN. Men om det heter sko eller skré ble de ikke enige om.