Her er en heller farlig ting for båtskrog i Nordsundet. Jernstøtta som markerer en grunne 40 meter nord for holmen er rustet av, og stikker såvidt over vannet. Vi regner med at det er Kystverket i Ålesund som har ansvaret her.

jern 1

Når det er ekstra stor flo befinner antageligvis denne 10 cm i diameter jernsøylen seg  rett under overflaten.