Den norske 50 ørene er fra i dag ute som tvungent betalingsmiddel i Norge. Mynten har vært i bruk siden 1875. Bortfall av 50 øringen antas å gi reduserte samfunnsmessige kostnader med tanke på lager og transport, uten å gå utover effektiviteten i betalingssystemet. Norges bank vil veksle inn 50 ører til 2022.
oerer
For lure flaskesamlere skal panten avrundes oppover; d.v.s panten for en flaske øker fra 1,50 til 2 kroner. Pantes en og en flaske kan øknigen bli 20 prosent. Innfelt  den trolig minst utgitte og pregede 50 øren i den kongerlige mynt, 50 øren fra 1954. Usirkulert verd opptil 5000,- kroner. Godt brukt 50-300 kroner. Det har vært svindel med slike innen mynthandel. Bilder av mynten er behandlet i Photoshop før den er lagt ut for salg for å oppnå større pris.


Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her