"Far Star" lå et stykke nordvest for Kristiansund  i dag og prøvde brannpumper og kanoner.
brka
Voldsomme vannmengder blir pøst ut gjennom systemene her. En slik kapasitet i bygning/ bryggebrann langs sjøen ville ha druknet og slått ihjel alt som heter brannfolk. (Foto: Olav Angvik)