Brannvesenet som disonerer oljevernutstyret for Nordmøre var ute og prøvde et koggersytem for oljelenser på havna i dag. Hele 300 meter er pakket sammen i nærmest "trekkspillforrm" og kan settes på sjøen på et øyeblikk. Neste uke blir det en storøvelse innen oljevern i Kristiansund, der tyngere enheter fra Midt-norsk oljevern deltar .
bkk 1

Her legges oljelensene i en lengde på 300 meter inne i denne presenningsposen etter bruk. Alt blir pakket sammen og kan kjøres ut på kaia og settes under slep av båt på kort tid.
bkk 2Lenseposen med 300 meter lenser slik den er under sleping. Når den ankommer et oljeutslipp løses den ut og kan omringe utslippet på kort tid. Det viste seg at denne beredskapsbåten ble for spinkel for slepingen, men større og litt karftigere sjark dro utstyret  lett.
bkk 12
Denne sjarken var med på slepingen av oljevernutstyret under prøvene i havna i dag.
bkk 3
Mannskapene slet med å få utstyret opp på kaia igjen. Det kreves mye mannskap fo rå håndtere lensen. Greit nok i dag med stille vær. Den dagen det blåser og tungolje er med i spillet er nok verre. Foran t.v  Ola Tingvold og Einar Hjelle.