En benk er hivd i Vanndamman. Lite trolig det er folk på søndagstur som har gjort dette her.
rot
Russere er det vel heller ikke; mulig noe som ligner på det ordet. (Foto: Roger Naas)