kontr 1

Trafikkstasjonene i landet har siste tiden intensivert at folk bruker bilbelte. I dag sto de flere plasser omkring på veiene i byen. Forskning viser at 40 % flere kunne ha vært reddet totalt hvis bilbelter hadde vært i bruk. Her er det selvsagt mye å spare i samfunnet.

kontr 3

To blide damer fra Kristiansund trafikkstasjon da kontrollene foregikk i Kranaveien. En og annen ble vinket inn her i dag. F.v Elin Vatten Solem og Asta Thorsteinsdottir.