Da et "Ylvis-skiltet" på fylkesvei 64 noen hundre meter sørom bomstasjonen på Averøya kommet på plass. Stormene i høst laget hakkemat av det forrige skiltet som ble satt opp i november i fjor.
nyttskilt
Da er skiltet på plass på rasteplassen i Kovika. Litt bedre festet i grunnen er det, men om det tåler nordveststorm uten barduner gjenstår å se.