På Grunden på Nordlandet skal det legges nytt større rør ut i havna. Det er helst røret som fører regnvann fra gater som skal legges om.
tube
Et 600mm PVC rør på 25 meters lengde ligger klar her på Grunden. Kloakken fra bebyggelsen på Nordlandet går også i havna etter å ha blitt silt gjennom et filter. Alle kjemikalier fra  rundt 1200 mennesker ( PE) går rett i havna etter å ha vært silt i et stort "kaffefilter". Forurensingsmessig er man derfor like langt. Man unngår at papir,tamponger, bind, gummi og alt annet flytende bilr å finne i havna.
grunden
Røret fra silanlegget på Grunden. Det er ikke tørrstoff i kloakken, men alle kjemikalier brukt i husholdninger havner selvsagt i havnebassenget.

nerpa 3
De helårlige kjente utslipp til havna  2012 / nov. Dette gjelder nordsiden av Innlandet , Nordlandet  og mulig noen mindre.