Nå er det fin stor sei å få på fiskeplassen Steklan en kilometer nord for Dalabukta.
seida
Jan Ødegård var utpå en tur i dag , og dro et godt "brett" med fin sei i størresen kiloet til 2,5 kilos. Det er rundt 80 meters dyp ute på den gode fiskeplassen. Mulig er det vel også slik sei på Kjønnvikgrunnen utafor Revhammeren vil vi tro.