”Stormfuglen” i storm og stille er navnet på kåseriet som Eva Toril Strand holder i festsalen til Odd Fellow i kveld. Dette er det siste åpne møtet som Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre avholder i vårsemesteret. ”Stormfuglen” forbindes gjerne med Peder Strand. ”Stormfuglen” nr. 1 ble bygget i Risør i 1943 for Ole Sandvik i Kristiansund. I perioden 1956 – 1966 hørte den hjemme på Averøy, først med Peder Strand og Kristian Lysø som eiere, senere med Peder Strand som eneeier.
moe 1
"Stormfuglen" ved hjemmebasen på Kjønnøya.

I dag er det Eva Toril Strand som har overtatt sin fars rolle. Om bord i ”Stormfuglen” nr. 2 er datteren skipper. Utenom Eva Toril Strand er det ti mann om bord.

”Stormfuglen” driver i dag helårsfiske, men skipperen må styre skuta både i forhold til tilgjengeligheten på de forskjellige fiskeslag, men også å være innenfor det finurlige kvotesystemet som regulerer fisket i dag.

I kveldens kåseri får vi nok vite om livet om bord og kanskje litt om det jaktinstinkt enhver fisker nok har i seg.

Vi får også et innblikk i hvorledes myndighetene ser på fisket i dag og de forvaltningsmessige grep som myndighetene benytter i et etter hvert nokså detaljregulert yrke som fiskebåtredere og fiskere må innrette seg etter.

Som vanlig er møtet åpnet for alle og det er fri entre.
moe 2
"Stormfuglen" ved Kristiansund mekaniske verksted i kristiansund.