Den store fyllingen mot nord over Dalabukta/ Hagelin har begynt å rørt på seg. En del av steinfyllingen er séget ut, så det er vel greit å holde øye med dette fra kommunens side.
ras
Her har fyllingen rørt på seg. Dybden utafor er 6-10 m. (Foto: Kjetil Grødal)