I dag kryper det karer med geværer og kamuflasjeutatyr rundt omkring i den nordmørske natur på jakt etter rådyr. Det er bare bukker det er lov å skyte, og hund kan brukes men bare holdt i band.

bukk

Slike rådyrbukker bør holde hodet lavt en tid framover. (Foto: Tom Felberg)

bukk h

Her på Hoel i Bådalen er det alltid firbeint vilt å se,.......men i dag ved jaktstart så det heller magert ut bortover mot skogkanten mot fjellene. Se man det !