Inskripsjonene på fjellet ute ved Kvitnes Fyr/Fort er oppklart. Selvfølgelig hadde vi nær sagt av Marokkos lokalhistoriker Tor Larsen. Han skriver:

Bilde nr. 2 i artikkelen - med innskrifta "1883 I A C W"  fatter min interesse.. Jeg tror jeg har svaret... og dere var jo forøvrig innpå det sjøl - nemlig at det kunne
være fyrvokterfamilien som bodde her som kunne laget det. Det tror jeg er heilt korrekt , og jeg tror det var den eldste sønnen til fyrvokter Adolf Christian Wetlesen og kona Jensine - Ingvar Adolf Christian Wetlesen som hadde hogd inn  forbokstavene i namnet sitt. Ingvar kom forøvrig tilbake som fyrvokterassistent hos sin gamle far på rundt 77 år rundt 1890. Trolig var han her til faren døde på slutten av september 1898 - muligens noen måneder til, fram til den nye fyrvokteren var på plass det neste året.
Ingvar Adolf Christian fikk forøvrig fyrvokterjobb på Sletringen fyr på Titran i 1899 og fikk sin "ilddåp" gjennom "Titrannatta" samme år.
hkb 8

Ingvar Adolf Christian Wetlesen, sønn av fyrvokteren sitt bumerke ute på Kvitneset Fyr.