Her er et bilde av interiøret i gammelkirken som ble bygd på dagens Kirketomta i 1878. Kirken brant som følge av bombingen i 1940, og ble således 62 år gammel. Det eneste håndfaste som er igjen av kirka er en 50 kg tung del av kirkeklokka som befinner seg på brannmuseet. Kirka var forsikret for 479.000 kroner og inventaret for 14.000 kroner. Ved krigens begynnelse var kirkebøkene og arkivet ved prestekontoret i Langveien flyttet til Gravkapellet på Kirkelandet, og ble derfor ikke ødelagt under krigen.

1878
Et dårlig bilde som viser koret og det andre interiøret i kirken som brant i 1940. ( Foto: Ukjent)

Prestekontoret tok fyr og ble også ødelagt mandag 29. april 1940. Noe av det som strøk med under brannen i kirken var en stor billedbibel i skinnbind med beslag fra 1588, en gammel altertavle fra 1724, kirkens altertavle som var en kopi av C. Brun av Tiedemands "Oppstandelsen", store alterstaker i sølvplett, en større alterkalk, to mindre alterstaker, en eldre rød messehakel og 9 eldre malerier som hang i kirkens sakristi.
1878 1924
Det var et stort tap for Kristiansund å miste kirken fra 1878. Etter krigen ble det vurdert å bygge ny på Kongens Plass i linje opp fra Oppfarten, eller Kaibakken som den ble hetende. Det endte med ny kirke oppe i Langveien som ble innviet i 1964. I mellomtiden var Nordlandet kirke brukt som gudshus her i byen. Katolikkene i Kristiansund bygde kirke i Flintegata midt på 1960 tallet.
bki r
Her fra byggingen av nykirka i 1963, et meget dristig kirkebygg som senere har skapt veldig stor interesse siden den ble innviet. Kirka er meget godt besøkt av turister som både er begeistret og forbauset over det spesielle bygget. Uten tvil er dette et av det mere spesielle turistmål på Nordmøre.