I 2011 samlet norske golfklubber inn over en million kroner til brystkreftsaken.
I år er målet hevet, og Kristiansund og Omegn Golfklubb blir en viktig
bidragsyter.
golf 1bn

2-3. juni 2012 arrangerer golfklubben sin lokale Pink Cup. Lørdag spilles stableford
konkurranse i 3 klasser. Søndag inviteres venner og bekjente til å delta i en runde golf
sammen med et medlem av klubben.
golf 2