For de som er litt interessert i fiskeri, meldes det om en vanvittig mengde norsk vårgytende sild nordpå. Det er kilometervis med belter av sild fra overflaten ned til 70 meters dyp, og enkelte plasser har sildemengdene vært så grassale at oksygenet i vannet er oppbrukt ! Silda kommer vel sørover forå gyte på feltene utenfor Mørekysten i februar, og da blir det vel travelt for ringnotflåten som også bruker Kristiansund havn som base enkelte ganger.
naas sild 2
Sild i store mengder kommer vel sørover etter nyttår en gang, så da blir det vel sjanse for oss lokale med sildgarn også. Her Ernst og Roger Naas i Brunsvika med en bra slant for en tid siden. SILDEMENGDER KVALTE LAKS   HAVET KOKER