En leser sendte dette bildet etter at han holdt på å bli nedkjørt på fortauet ved Hveding i Kaibakken i går. Bilen kom inn på fortauet i krysset Hauggata og forsatte i god fart oppover og parkerte utenfor en butikk.-Holdt faktisk på å bli nedkjørt her, skriver leseren til BN. Videre står det at ha vurderer å anmelde kjøringen.
ciflaa
Travel bilist i Kaibakken lørdag. (Foto: Privat)