Det har vært mye folk ute på gravstedet på Kirklandet i dag. Mange har vært og tent lykter også for å minnes de som har gått bort. Det er snøfritt, så de som er litt dårlige til beins har hatt sjansen for en tur her før det kommer snø.
kapell
Det er senhøst på gravstedet, men det minner mer om vår enn høst for tiden.