Det er i sommer satt i gang omvisning på Mellemværftet i Vågen. Det er guidede turer som koster rundt 70 kroner. Hvor lenge dette skal foregå er ukjent, men første omvisningsdag var i dag 17. juni.

mello 1

Håkon Bloch (t,v) og John Kuløy i rullestol var de to første "turister" som ble vist rundt av Skule Spjelkavik Svendsen. Det blir flere omvisninger i løpet av dagen. Svendsen studerer arkeologi, og har deltatt i de store arkeologiske feltutgravninger ved Hestvika/Fossvika på Averøya.

mello 2

Skule Spjelkavik Svendsen ved en Sterkoder-motor som engang var i produksjon i Kristiansund. (Foto: Håkon Bloch9