Med bakgrunn i et omfattende kildemateriale kaster Eirik Veum lys over en ubehagelig side av norsk krigshistorie som hittil har vært lite belyst. Under krigen opprettet Quisling-regimet og den tyske makteliten en rekke organisasjoner som skulle operere i Norge med norsk personell. En av disse var Statspolitiet, en spesialavdeling i politiet. Fra sommeren 1941 skulle enheten etterforske og slå ned på motstandsvirksomheten i landet i tillegg til å drive grensekontroll .I Statspolitiet utviklet det seg et brutalt miljø. De norske polititjenestemennene utførte ugjerninger som savner sidestykke i norsk historie. Boka gir inngående opplysninger om krigsforbrytelsene og de ufattelige overgrepene som ble begått. Blandt annet var de sterkt framme da jødene ble hentet ut fra norske hjem.
holm 1
Ministerpresident Vidkun Quisling (t.v) satte opp en politistyrke med norsk personell som sto for bestialske handlinger i løpet av krigen. Her er derimot fra Holmestrand der frontskjemperne fikk opplæring før de ble sendt som kanonføde til Russland.( Foto: Ukjent)
holm 3
Bøkene inneholder 900 navngitte personer som var med i Statspolitiet, noe som har blitt tatt ille opp i enkelte kretser. Det har vært gjort forsøk av den grunn å stanse utgivelsen. Statspolitiets sjef, Karl Martinsen ble likvidert av Oslogjengen vinteren 1945. Etter likvideringen av Marthinsen ble det iverksatt omfattende represalier, og til sammen 28 personer ble henrettet på Akershus festning.( Foto: Håkon Bloch)
holm 12
Arne Lien fra Kristiansund, som senere ble politi her i byen fikk føling med tilstandene. I 1944 kom et brev med innkallelse til han hvor ordlyden var: De plikter å møte på vårt kontor ... De kan trygt møte. Vi skal ikke gjøre Dem noe.