Dagens ultra-lokale nyhet er fra Fårøya ute ved Hendavika der det har vært hærverk på verktøy som brukes på bygging av kopi av et naust for torskegarnsbåt fra 1700 tallet. "Ingkvainn hé velta ei schwehr kappsag mé stattivé å heile greioin på sjyn" meldes det derfra. " Ikkje dé-slaij fær stat i fré fær bærmen" legges til.

kappsag 1

På fraflyttede Fårøya (alle hus flyttet til Henda med lekter på slutten 1950 tallet) har uvedkommende vært og hivd kappsaga til de som holder på her på sjøen. Brygga bygges etter gammel fremgangsmåte, der den settes sammen av treplugger.

kappsag 2

Det er Bertel Nekstad (t.v) og Arne Uran som holder på med arbeid på brygga. Uran sier at de har "fått ti" ny sag, så det er sjanse for den som gjorde det å hive også nysaga " på sjyn" hvis han synes det var en givende fritidssyssel "sy øiain".