Det var da voldsomt populært det har blitt å kappe ned den forhatte Sitkagranskogen på ytre Nordmøre og i Romsdal også. I dag var stunden kommet ved gården Hamnå på Vevang der far og sønn kappet ned  "svineriet" som det ble sagt. Trærne sør for gården var blitt så høye at de ville skjerme for solen til langt ut i mai (?).
pesttre
Kjell Silseth ( t.v) var med sønnen Bjørn som driver gården å kappe ned grantrær " fær einn". Det blir noen voldsomme kvisthauger av svineriet fikk vi høre, og som legger til at de også selv var med på skogplanting i skolealderen. Egentlig skulle det ha vært plantet vanlig grantre den gangen, sier Kjell Silseth. Så ble det dessverre denne uønskede arten her i norsk fauna.