Riksantikvaren ( RA) har begynt arbeidet med å frede den gamle hurtigruta "Nordstjernen" som ble tatt ut av kysttrafikken for en tid siden.En slik fredning vil bety at det ikke går an å gjøre store endringer på skipet, og i tillegg kan det komme penger fra RA for å holde skipet vedlike. Fredning vil ikke føre til endring av salgsplanene for hurtigruta.

nord 1

"Nordstjernen" er under arbeid som fredningsobjekt av Riksantikavaren. Her slik vi kjenner den mens den var i fart.

nord 2

Utsmykkingen av "Nordsternen" er av høy klasse utført av Paul René Gauguin. (1911-1976). Arbeidet tok to år fra 1954-1956 da skipet ble levert til Det Bergenske Dampskibselskap. Utsmykkingen av skottene er uforandret siden skipet ble satt i drift.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her