Ifølge oppslag i papirutgaven av Tidens Krav i dag er forholdene på brannstasjonen ennå fastlåst. Varabrannsjef Torbjørn Sagen som ble sendt hjem i oktober i fjor krever å få jobben tilbake.I brev til kommunen 7.desember i fjor gis det uttrykk for at hans oppgave i brann og redningsvesenet er utført etter lover og regler fra direktoratet for brann og el-sikkerhet (DBE). I brevet vises det til at både nåværende og tidligere ledelse har hatt problemer med "markante elementer" i etaten som det har vært store problemer med, og at sladder og baktaling fremdeles forsurer arbeidsplassen i vesentlig grad. Arbeidstilsynet har vært inne i forholdene og funnet betydelige avvik og gitt pålegg i det psyko-somatiske arbeidsmiljøet på brannstasjonen, men det ser ut til at intet er oppnådd. Det toppet seg i 2009 da en ansatt som kom tilbak fra lengere sykemelding fant støvlene full av sement , og en annet støvler fylt med stålstifter da han skulle på utrykning.
bvm 1
Varabrannsjef Torbjørn Sagen vil ha jobben tilbake som leder i beredskapsavdelingen på brannstasjonen ifølge Tidens Krav.

I skrivet til kommunen står det at -mine klare oppgaver i KBV var å forsere arbeidet med innsatsplaner, oppfølging av øvelser og rutiner og prosedyrer som hører hjemme i et brann og redningsvesen. Men det nye ble møtt med voldsom motstand fra deler av utrykkingsstyrken som ønsket at alt skulle være som før.- På banen kom mange skjulte ledere som hadde fått det som de ville i alle år, og som nå kalte hans arbeid "idiotarbeid" skriver Sagen i brevet ifølge TK. Løsningen for denne saken er etter det BN erfarer skal være at  Sagen er foreslått omplassert  og tilbudt en slags stilling som har med beredskapsplaner for kommunen, noe som han har avvist. Personalsjefen i kommunen uttaler at partene er i dialog , me ikke er kommet i mål ennå. Sagen er organisert i NITO, og det har vært et forhandlingsmøte før jul der advokaten fra forbundet og lokale tillitsvalgte deltok. Pål Harstad som er forbundets representant i Kristiansund venter å bli innkalt til et nytt møte med kommunen om saken, og at det foreløbig er satt munnkurv mot flere uttalelser. Han antyder imidlertid at arbeidsrettsak kan bli aktuelt ifølge oppslag i Tidens Krav.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her