En klokke med veggstativ ligger i buskaset ved kontrollplassen på Nordlandet. Hvis noen savner noe slikt, så finnes den der i buskene på høyre side ned mot busskuret ved "tunnelen".

clocknor