Da er det kommet lys på Klubbfaldet rett utenfor fiskeplassen på Klubba. Det har vært jernstake her trolig siden 1880 tallet, og den ble skiftet ut i 1926. Med de nye sikkerhetsforskrifter og den voldsomme trafikken med skip her, ble det til at grunnnen ble merket med lys.
ona
Kystverkets "Ona" ved Klubba i dag. Foran er "Gryta", en kjent badedam som ikke er brukt noe særlig mere.