Mye merkelig dukker opp på Gjenbrukshallen. Nå har det kommet inn en tysk 35 mm kinomaskin lik den som var i Soldatenheim i Kristiansund. Kanskje det er den også.

kino 1

Turid Rød og Per Gaupseth foran den spesielle kinofilmframviseren fra Zeiss -Ikon. Gaupset som vokste opp i området på Haugan i sentrum husker godt denne maskintypen i Soldathjemmet.
kino 2
Maskinen her er fra mellom 1927-1929, og har både elektrisk og manuell framdrift. 400 meter 35 mm film gikk på rullene. Noen fattet selvsagt interesse med en gang, og fikk den avsatt ute i Gjenbrukshallen.