På de forskjelligste hjemmesider står det ennå overikter over webkameraer hei i distriktet. Ennå står link til kameraet på Atlanterhavsveien, men det har vært ute av drift i flere år.

webbu

Fra hjemmesiden Budiromsdal har vi klippet inn oversikten over webkameraer. Men dette på AH veien som var veldig mye besøkt er havarert. Dårlig å ikke ha dette i orden.

webbu 2

Kameraet står vel tørt og fint inne i boksen, men glasser er knust.