Det er foreløbig ikke noe nytt om flytting av Norsk Gjenvinning sitt anlegg i Hagelin. Anlegget holder på å bli "bygd inn" av den nye Dalabukta boligfelt, og tilførselsveien kommer også til å gå rett gjennom bedriftens område.

nvg 1

Fra området ved Norsk Gjenvinning A/S. Tilførselsveien til det nye boligfeltet kommer her i steinmassene i forgrunnen.

ngv 2

Gammelt og nytt: Boligene er allerede under oppføring i nærmest kalt "Bunkergata" der bunkeren her ble støpt i 1942 i Karihola.