Store mengder hageavfall på mottaket på Hagelin der haugen begynner å få dimensjoner. Vanligvis kommer kuttemaskin her og knuser alt med jevnlige mellomrom.

hage

Prisen for å levere slikt var 50 øre pr.kilo for en stund siden: mulig er det forandret nå. Vekta har mye å gjøre om dagen. I går fra kl 8 til 14:35 var det hele 122 veiebilag opplyser Terje Sund i bua til BN.

Følgende fraksjoner kan leveres gratis av husholdninger:

  • Farlig avfall bortsett fra impregnert trevirke og asbest.
  • Alt elektrisk og elektronisk avfall.
  • Glass- og metallemballasje.
  • Klær til gjenbruk.
  • PCB - vinduer (isolerglass) fra perioden 1965 - 1975 (og frem til 1980 for utenlandske vinduer).
  • Kuldemøbler (kjøleskap og frysere).
  • Hageavfall.
  • Bildekk skal leveres forhandler. Bildekk kan også leveres Norsk Gjenvinning AS på Hagelin, mot en avgift på kr. 100,- med felg og kr. 40 uten felg. I tillegg beregnes merverdiavgift.”