Alltid er det graving og spregning på gang et eller annet sted i byen. På St.Hanshaugen tas det små salver med dynamitt da sjårførlinjas bygg ligger tett inntil spregningsstedet. I Hagelin har det vært litt "plunder" med å finne et pumperør i forbindelse med nyveien inn til Dalabukta boligfelt.

dyna 1

Forsiktige salver ved skolene på St.Hanshaugen.
dyna 2

Det er Storvik Maskin som holder på med forsiktighet her med små salver. Skolegarasjen til høyre er delvis dekt med stålplater.
salve 3

På Hagelin har Wenaas-karene søkt etter et 160 mm pumperør de vil unngå å grave over. Det ble lagt før tunnelarbeidene. Her skal det legges avløps, overvann og mulig vannledning også på veien opp mot nyboligene i Dalabuktafeltet. Murphy: Volvo-dumperen gikk "klar" da ledningen omtrent var rekognosert av rørkamera i ettermiddag. Typisk .