Vegvesenet er stort sett ferdig med det grøvste i forbindelse med undergangen på Wilhelm Dalls vei. I sidegatene som i Trollsvingen er det nedlegging av nye ledninger og rør som foregår for tiden. Det er litt av et nettverk i bakken.
event
Litt av et virvar under føttene på folk når denne grøfta blir kastet igjen. Det blå røret er vannforsyning, og i forgrunnen en brannventil der brannvesen eller kommunen kan hente ut store mengder vann hvis det trengs.