Av Wenche Horne
En god klassekamerat fra småskoletiden på Dalabrekka var innom Kristiansund og tok kontakt med Bjørn Ove Angvik for noen dager siden. Rolf Inge Andresen bodde på haugen ved skolen med adresse Dalabrekka 29.b var det vel.(boa)

ria
Rolf Inge Andresen (t.v) bor på Ørnes i Nordland, og var innom byen og distriktet på ferie sammen med kona Gunn. Da ble det tid til en mimreprat om diverse ting og tang fra Karihola-tiden. Da kommer det fram litt av hvert som i dag hadde fått store overskrifter. Enden på møtet var at RIA fikk med seg en neve kruttstenger fra Karihola som han kunne se på ved tid og stunder. Under bilde av klassen på Dalabrekka i 1967.

ria 2

Foran f.v: Erik Ohr, Geir Bjørn Olufsen, Stein kristiansen, Lars Arthur Eide, Per Olav Knudseth, Roald Levi Hillestad og Otto Romfo. 2. rekke f.v: Terje Borøchstein, Arnt Soligard, Svein Christiansen, John Glærum, lærer Dag Rosvoll, Einar Stokke, Ingolf Oddvar Astad, Bjørn Ove Angvik, Erling Hatlen og Wiggo Lunde. Bak f.v: Johnny Brandtzæg, Erling Berntsen, Rolf Inge Andresen, Bjørn Solem, Arild Aandahl, Svein Helge Kristoffersen, Tore Granum, Kjell Terje Fevåg og Karl Idar Strand. Ikke tilstede: Odd Kjell Fredagsvik, Helge Grødahl og  Magnar Hollen.