Det er litt av hvert å se langs kaier og sjø når det gjelder oljeleting og arbeid med dette. Kristiansund er i så måte i en særstilling på nordvestlandet.

edda 1

Folk stopper gjerne opp og tar en titt når teknisk ustyr blir heis på land. Her undervannsfarkost på "Edda Frende" på Storkaia onsdag.

edda 2

Ute i fjordene er det et rush av skip og utstyr . Her en lekter tilhørene Eide Marine Services som ble slept sørover i formiddag. Griparuta i forgrunnen.