Det strømmer på med skip som fører gods og varer til oljeindustrien, og det kan være fra de minste til de største farkoster.

wald

Her frakteskipet "Skog" som svingte inn til Kristiansund med noe som ser ut som deksel på konstuksjoner på havbunnen ute på feltene.