Det store prosjektet med å utvide rullebanen og sikkerhetssonene på Kvernberget flyplass går sin gang. I disse dager foregår det asfaltering og legging av et lag "bindemiddel" på stripa.

kvern 1

Rullebanen er utvidet 400 meter inklusive sikkerhetssoner .Gammelsanden på skuldrene blir også nå fjernet. Denne er fra 1970 da flyplassen var ny. (Foto: Håkon Bloch)

kvern 2

Fra vestenden av flystripa  hvor det også foregår arbeid  med å legge på bitumen som toppdekke for å binde overflaten på rullebanen på gamle asfalten. Det gjør man ofte for å beskytte mot avisningsmidler. (Foto: Håkon Bloch)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her