Det er vel glemt at det tyske soldathjemmet ved Allanengen skole i Kristiansund ble bedehus på Ekkilsøya. Det store forsamlingshuset ble revet i 1956, og materialene ble brukt til bedehus og ungdomshus på Averøya. På Langøya ble det ungdomshus, men det brant ned i 1970.

ekk 1

Bedehuset på Ekkilsøya er bygd i 1956 av materialer fra Soldatenheim i Kristiansund.

ekk 2

Emelius August Angell (86) fra Lovund i Nordland er nærmeste nabo til bedehuset, og han husker godt at bedehuset ble bygd. han kom til Nordmøre i 1949, og bygde hus her på Ekkilsøya i 1955.

ekk 3

Soldathjemmet ved Allanengen var mye brukt til møter, handelsskole og festligheter etter at krigen var slutt. (Foto: ukjent)

kopp

Kopp fra det tyske Soldatenheim Kristiansund.(Eies av Eddy Gjengstø)