Norsk Skipsfartshistorisk selsskap Nordmøre får jevnlig spørsmål om båter og skip fra før i tiden. Fra Jan G. Fugelsnes på Edøya har de fått spørsmål om et vrak på Krosskjæret nordafor som trolig har stått der siden 1950 tallet.

vrakkross

Det er rederiet Ole T.Flakke fra Kristiansund sin "Rensfjord" som ligger på krosskjæret ved Stokkund i Nord-Trøndelag.( Foto: Jan G. Fugelsnes)

Oversikt fra Skipsfartshistorisk:

OLE T. FLAKKES BETONGSKIP

I perioden 1950 – 1952 gikk skipsreder Ole T. Flakke i Kristiansund til innkjøp av fire betonglektere som under 2. verdenskrig ble bygget for tysk regning. Tre av disse opprinnelige betonglektere ble bygget i Nederland i 1943 mens det siste (”Pinte”, senere ”Renshavn”) i 1945 ble bygget som et samarbeideprosjekt mellom henholdsvis Bauer & Sohn i Larvik (skrog) og Langesunds Mek. Verksted i Langesund.

 

”RENSHAVN” ex. ”PINTE”

I 1950 gikk Ole T. Flakke til innkjøp av ”Pinte”. Denne ble etter tyskernes kapitulasjon innkjøpt sommeren 1948 av Dalen-Portland Cementfabrikk i Brevik og av den nye eieren gitt navnet ”Pinte”. Ole T. Flakke kjøpte den i 1950 og ga den navnet ”Renshavn”. I 1952 ble nye motorer installert: 2 stk. Hjelset M2 på hver 120 bhk. I desember 1956 ble ”Renshavn” solgt til Bjarne Halvorsen i Trondheim. I regi av den nye eieren grunnstøtte ”Renshavn” den 7.januar 1965 i snøtykke på Vettaboen mellom Uthaug og Valdersund. ”Renshavn” var da på reise Rausand – Narvik med pukkstein.

 

 

”RENSFJORD” ex. ”DANKMAR”

”RENSTIND” ex. ”DAGOBERT”

De to betonglekterne ”Dankmar” og ”Dagobert” lå i Florvåg ved Bergen et par års tid for salg før Ole T. Flakke kjøpte disse i 1951. Etter at de var ombygget til lasteskip ble de sommeren 1952 overlevert den nye rederen som henholdsvis ”Rensfjord” og ”Renstind”.

 

I november 1955 sank ”Rensfjord” på Harstad havn lastet med takstein og sement. Skipet ble hevet året etter, flyttet til Kristiansund for reparasjon og solgt til Skips-A/S Einvik i Trondheim. 1.desember 1956 grunnstøtte ”Rensfjord” på Krosskjæret ved Marflesa i Trøndelag på reise Salten – Oslo med bjørkeved.

 

”Renstind” sank ved Ramsvik kai på Visnes i Eide den 9.januar 1954 mens skipet var i ferd med å laste kalkstein for Halden.

 

 

”RENSHOLM” (nr. 2) - ex. ”BERNHARD”

var det siste av de fire betonglekterne som Ole T. Flakke i Kristiansund kjøpte inn tidlig på 1950-tallet.

Denne var opprinnelig bygget i Rotterdam i 1943 som betonglekter ”Bernhard” for tysk regning. I 1951 ble betonglekteren avertert for salg. Lekteren lå da i Haugesund uten maskin. Ett år senere ble den kjøpt av Ole T. Flakke og etter ytterligere ett år ble den levert som ”Rensholm” etter ombygging til lasteskip. Nå var skipet utrustet med 2 stk. Hjelset M2 motorer på til sammen 240 bhk.

I oktober 1955 kjøpte Johan Bjørshol i Trondheim skipet.

I desember 1961 var ”Rensholm” på tur Mosjøen – Drammen med tømmer. Ut for Nevlunghavn grunnstøtte skipet og sank.

 

Alle de fire tidligere betonglekterne som Ole T. Flakke gikk til innkjøp av var bygget omtrent ”etter samme lest”. ”Rensholm” hadde en lengde på 133,2 fot, en bredde på 23,4 fot og en dybde på 8,8 fot. Tonnasjen var på hhv. 272 brt / 375 tdw.