Her er nattens flaske-verk i Gågata utenfor konditorikafeen til Sevaldsen. Det er som før; du vet du er fra Kristiansund når..

nachtund

Store ressurser er i sving for å stagge fyll og spetakkel. Det hører med og er godtatt. (Foto: Einar Roksvaag)