I Trondheim raser flaggstrid der en museumsdirektør nekter å bruke det norske flagget ved en utstilling og blander sammen positiv nasjonalfølelse med ekstrem nasjonalisme.

flags 1

Er første spiren sådd til å forby flagget vårt brukt ? Sparegrisen forsvant den også.

flags 2